HSC Real Estate s.r.o.

Slávičie údolie 102/a
811 02 Bratislava

IČO: 44180012
IČ DPH: SK2022645746

Tel.: +421(0)917 197192
e-mail: info@hscre.sk
www.hscre.sk